Ik ben op 40 jarige leeftijd,  gaan schilderen. In eerste instantie om de dag te vullen. In 2014 ben ik naar holistische academie 't Pad gegaan, en 4 jaar op zoek gegaan naar het zelfportret. Van spiegelbeeld gelijkenis, tot de manier waarop ik mijzelf zie.

Als het werk af is, is het niet alleen een zelfportret, maar een volledig los op zichzelf staand werk.

Sinds 2017 volg ik de opleiding Klassieke schildertechnieken bij de Akademie voor kunst en Ambacht. 

Alle verfsoorten zelf maken, eeuwenoude technieken bestuderen en uitvoeren, met hedendaagse onderwerpen. Door zelf verf te maken probeer ik meester te worden van het materiaal. Van passieve verfconsument een actieve verfproducent worden en de weg naar experiment en interventie in het schilderproces uitbreiden.

 Door al deze technieken te bestuderen en eigenschappen van afzonderlijke  pigmenten  te leren kennen, me zodoende  bewust te worden van de optische kwaliteiten, karakteristieken en mogelijkheden van schildermaterialen.